Menu
Səbət

İptal ve İade Koşulları

T

İstehlakçı HÜQUQLARI - LƏĞV ALMA - LƏĞV QAYTARMA ŞƏRTLƏRİ

ÜMUMİ:

Əgər istifadə etdiyiniz internet saytı vasitəsilə elektron qaydada sifariş versəniz, sizə təqdim olunan ilkin məlumat formasını və məsafədən satış müqaviləsini qəbul etmiş sayılırsınız.

Alıcılar, aldıqları məhsulların satışı və çatdırılması ilə bağlı 6502 saylı İstehlakçının Hüquqlarının Müdafiəsi Qanununun və Məsafəli Müqavilələr Qaydasının (RG: 27.11.2014/29188) və digər qüvvədə olan qanunların müddəalarına tabedirlər.

Məhsulun göndərilməsinin dəyəri olan çatdırılma xərcləri alıcılar tərəfindən ödəniləcək.

Alınan hər bir məhsul qanuni 30 gündən çox olmamaq şərti ilə alıcının göstərdiyi ünvana şəxs və/və ya təşkilata çatdırılır. Bu müddət ərzində məhsul təhvil verilməzsə, Alıcılar müqaviləni ləğv edə bilərlər.

Alınan məhsul tam və sifarişdə göstərilən keyfiyyətlərə uyğun və əgər varsa, zəmanət sertifikatı və istifadəçi təlimatı kimi sənədlərlə birlikdə çatdırılmalıdır.

Alınan məhsulu satmaq mümkün olmadıqda, satıcı bu vəziyyəti öyrəndikdən sonra 3 gün müddətində alıcıya yazılı məlumat verməlidir. Ümumi qiymət 14 gün ərzində Alıcıya qaytarılmalıdır.

ALINAN MƏHSULUN QİYMƏTİ ÖDƏNİLMƏSƏ:

Alıcı aldığı məhsulun pulunu ödəmədikdə və ya bank qeydlərində onu ləğv edərsə, Satıcının məhsulu çatdırmaq öhdəliyi sona çatır.

KREDİT KARTINDAN İCAZƏSİZ İSTİFADƏ EDİLƏN ALIŞLAR:

Məhsul təhvil verildikdən sonra alıcının ödəniş etdiyi kredit kartından icazəsiz şəxslər tərəfindən ədalətsiz istifadə edildiyi və satılan məhsulun qiymətinin müvafiq bank və ya maliyyə qurumu tərəfindən Satıcıya ödənilmədiyi müəyyən edildikdə, Alıcı müqavilə bağlanmış məhsulu 3 gün ərzində göndərmə xərci SATICI hesabına qaytarmalı.onu SATICIYA qaytarmalıdır.

MƏHSUL ÖNLƏNİLMƏYƏN SƏBƏBLƏRƏ GÖRƏ VAXTINDA ÇATDIRILMASINDA:

Satıcının qabaqcadan görə bilmədiyi və məhsulu vaxtında çatdıra bilməyən fors-major hallar baş verərsə, bu barədə Alıcıya məlumat verilir. Alıcı sifarişin ləğvini, məhsulun oxşarı ilə əvəz edilməsini və ya maneə aradan qaldırılana qədər çatdırılmanın təxirə salınmasını tələb edə bilər. Alıcı sifarişi ləğv edərsə; Ödəniş nağd şəkildə həyata keçirilirsə, bu haqq ləğv edildiyi gündən etibarən 14 gün ərzində nağd şəkildə ödənilir. Əgər alıcı kredit kartı ilə ödəniş edibsə və onu ləğv edibsə, məhsulun qiyməti bu ləğvdən sonra 14 gün ərzində banka qaytarılacaq, lakin bankın 2-3 həftə ərzində alıcının hesabına köçürməsi mümkündür.

ALICININ MƏHSULU YOXLAMAĞA ÖZƏMLİLİYİ:

Alıcı müqavilənin predmeti olan malları/xidmətləri qəbul etməzdən əvvəl yoxlayacaq; cızıqlar, qırıqlar, qablaşdırma cırılmış və s. Zədələnmiş və qüsurlu mal/xidmətlər yük şirkətindən qəbul edilməyəcək. Alınan mallar/xidmətlər zədələnməmiş və bütöv hesab ediləcək. ALICI malları/xidmətləri çatdırıldıqdan sonra diqqətlə qorumalıdır. Əgər geri götürmə hüququndan istifadə ediləcəksə, mal/xidmətlərdən istifadə edilməməlidir. Faktura məhsulla birlikdə geri qaytarılmalıdır.

LƏĞMƏ HÜQUQU:

ALICI; Aldığı məhsul ona və ya göstərilən ünvan üzrə şəxsə/təşkilata təhvil verildiyi tarixdən 14 (on dörd) gün müddətində heç bir qanuni əsas götürmədən maldan imtina edərək müqavilədən çıxmaq hüququndan istifadə edə bilər. və ya cinayət məsuliyyəti daşıyır və heç bir əsas vermədən, SATICIYA aşağıdakı əlaqə məlumatları vasitəsilə məlumat vermək şərti ilə.

CAĞMA BİLDİRİŞ HÜQUQU ÜÇÜN SATICININ ƏLAQƏ MƏLUMATI:

ŞİRKƏT

NAME/TITLE:


ÜNVAN:


E-poçt:


TELEFON:


FAKS:

LƏĞMƏ HÜQUQUNUN MÜDDƏTİ:

Alıcı bir xidmət alırsa, bu 14 günlük müddət müqavilənin imzalandığı tarixdən başlayır. Xidmətin yerinə yetirilməsi geri götürmə hüququnun müddəti bitənə qədər istehlakçının razılığı ilə başlayan xidmət müqavilələrində geri götürmə hüququ həyata keçirilə bilməz.

Çıxarma hüququnun həyata keçirilməsindən yaranan xərclər SATICIYA məxsusdur.

Cayma hüququnu həyata keçirmək üçün 14 (on dörd) gün ərzində SATICIYA sifarişli poçt, faks və ya elektron poçt vasitəsilə yazılı bildiriş göndərilməli və məhsulun “Məhsullar” çərçivəsində istifadə edilməmiş olması lazımdır. Bu müqavilədə müəyyən edilmiş geri çəkilmə hüququndan istifadə edilə bilməz" müddəaları.

LƏĞMƏ HÜQUQUNDAN İSTİFADƏ:

Üçüncü şəxsə və ya ALICIya təhvil verilmiş məhsulun qaimə-fakturası, (Qaytarılacaq məhsulun qaimə-fakturası korporativdirsə, geri qaytarılarkən qurum tərəfindən verilən geri qaytarma fakturası ilə birlikdə göndərilməlidir. Fakturası verilən sifariş geri qaytarılır. qurumlar adından QAYTA FAKURASI verilmədikcə tamamlana bilməz.)

Qaytarma forması: Qaytarılacaq məhsullar qutusu, qablaşdırması və varsa standart aksesuarları ilə birlikdə tam və zədələnməmiş şəkildə çatdırılmalıdır.

GERİ DÖNÜŞ ŞƏRTLƏRİ:

SATICI geri çəkilmə bildirişini aldıqdan sonra ən geci 10 gün ərzində ALICIya ümumi qiyməti və ALICIya borclu olan sənədləri qaytarmağa və 20 gün ərzində malı geri almağa borcludur.

Əgər ALICInın təqsiri üzündən yaranmış səbəbdən malın dəyəri azalarsa və ya qaytarılması qeyri-mümkün olarsa, ALICI SATICInın təqsiri ilə mütənasib olaraq dəymiş ziyanı ödəməyə borcludur. Bununla belə, ALICI geri götürmə hüququ daxilində malın və ya məhsulun düzgün istifadə edilməməsi nəticəsində baş verən hər hansı dəyişiklik və ya korlanmaya görə məsuliyyət daşımır.