Menu
Səbət

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TƏRƏFLƏR

Bu Müqavilə aşağıda göstərilən şərtlər çərçivəsində aşağıdakı tərəflər arasında imzalanmışdır.

'ALICI' ; (bundan sonra müqavilədə "ALICI" adlandırılacaq)

AD SOYAD:
ÜNVAN:

'SATICI' ; (bundan sonra müqavilədə "SATICI" adlandırılacaq)

AD SOYAD:
ÜNVAN:

ALICI bu müqaviləni qəbul etməklə əvvəlcədən qəbul edir ki, müqavilənin predmeti olan sifarişi təsdiqlədiyi təqdirdə sifarişə tabe olan qiyməti və əgər varsa göndərmə haqqı və vergi kimi əlavə ödənişləri ödəməyə borcludur və bu barədə məlumat verilib.

2.TƏYİFLƏR

Bu müqavilənin həyata keçirilməsində və təfsirində aşağıda yazılan şərtlər onlara qarşı yazılı izahatları ifadə edəcəkdir.

NAZİR: Gömrük və Ticarət Naziri,

NAZİRLİK: Gömrük və Ticarət Nazirliyi,

QANUN: 6502 saylı İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi haqqında Qanun,

TƏNZİMLƏR: Məsafəli Müqavilələr Qaydası (OG: 27.11.2014/29188)

XİDMƏT: Bir ödəniş və ya fayda müqabilində edilən və ya edilməsi vəd edilən malların təqdim edilməsindən başqa hər hansı istehlakçı əməliyyatının predmeti,

SATICI: Kommersiya və ya peşə fəaliyyəti çərçivəsində istehlakçıya mal təklif edən və ya mal təklif edənin adından və ya onun adından fəaliyyət göstərən şirkət,

ALICI: Kommersiya və ya qeyri-peşəkar məqsədlər üçün mal və ya xidmətdən əldə edən, istifadə edən və ya ondan faydalanan real və ya hüquqi şəxs,

SAYT: SATICININ internet saytı,

SİFARİŞÇİ: SATICInın internet saytı vasitəsilə mal və ya xidmət tələb edən fiziki və ya hüquqi şəxs,

TƏRƏFLƏR: SATICI və ALICI,

MÜQAVİLƏ: SATICI ilə ALICI arasında bağlanmış bu müqavilə,

MALLAR: Alış-verişə və proqram təminatına məruz qalan daşınar mallara, elektron mühitdə istifadə üçün hazırlanmış səs, görüntü və oxşar qeyri-maddi mallara aiddir.

3. MÖVZU

Bu Müqavilə 6502 saylı İstehlakçının Hüquqlarının Müdafiəsi Qanununun və ALICI tərəfindən sifariş verdiyi keyfiyyəti və satış qiyməti aşağıda göstərilən məhsulun satışı və çatdırılması ilə bağlı Məsafəli Müqavilələr haqqında Əsasnamənin müddəalarına uyğun olaraq tərəflərin hüquq və vəzifələrini tənzimləyir. SATICInın internet saytı vasitəsilə elektron şəkildə.

Saytda qeyd olunan və elan edilən qiymətlər satış qiymətidir. Elan edilmiş qiymətlər və vədlər yenilənənə və ya dəyişdirilənə qədər etibarlıdır. Dövri olaraq elan edilən qiymətlər göstərilən müddətin sonuna qədər etibarlıdır.

4. SATICI MƏLUMATI

Başlıq
Ünvan
Telefon
Faks
E-poçt

5. ALICI MƏLUMATI

Çatdıran şəxs
Çatdırılma ünvanı
Telefon
Faks
E-poçt/istifadəçi adı

6. SİFARİŞİ VERƏN ŞƏXSİN MƏLUMATI

Ad/Soyad/Tövbə

Ünvan
Telefon
Faks
E-poçt/istifadəçi adı

7. MÜQAVİLƏ MÖVZUSUNDA MƏHSUL/MƏHSULLAR MƏLUMATI

1. Mal/Məhsul(lar)ın/Xidmətin əsas xüsusiyyətləri (növü, miqdarı, markası/modeli, rəngi, miqdarı) SATICInın internet saytında dərc olunur. Əgər satıcı tərəfindən kampaniya təşkil olunubsa, kampaniya zamanı müvafiq məhsulun əsas xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirə bilərsiniz. Kampaniya tarixinə qədər etibarlıdır.

7.2. Saytda qeyd olunan və elan edilən qiymətlər satış qiymətidir. Elan edilmiş qiymətlər və vədlər yenilənənə və ya dəyişdirilənə qədər etibarlıdır. Dövri olaraq elan edilən qiymətlər göstərilən müddətin sonuna qədər etibarlıdır.

7.3. Bütün vergilər daxil olmaqla, müqavilənin predmeti olan mal və ya xidmətlərin satış qiyməti aşağıda göstərilmişdir.

Məhsul təsviri

Hissə

Vahid qiymət

Ara cəmi
(ƏDV daxil)

Göndərmə məbləği

Ümumi :

Ödəniş metodu və planı

Çatdırılma ünvanı

Çatdıran şəxs

Faktura ünvanı

Sifariş tarixi

Çatdırılma tarixi

Çatdırılma üsulu

7.4. Məhsulun göndərilməsinin dəyəri olan çatdırılma haqqı ALICI tərəfindən ödəniləcəkdir.

8. QİYMƏT HAQQINDA MƏLUMAT

Ad/Soyad/Tövbə

Ünvan
Telefon
Faks
E-poçt/istifadəçi adı
Faktura çatdırılması: Faktura sifarişlə birlikdə sifarişin çatdırılması zamanı faktura ünvanına göndərilir.
Çatdırılacaq.

9. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

9.1. ALICI, SATICInın internet saytında müqavilə predmeti olan məhsulun əsas xüsusiyyətləri, satış qiyməti və ödəniş üsulu və çatdırılması ilə bağlı ilkin məlumatlarla tanış olduğunu və lazımi təsdiqi elektron şəkildə verdiyini qəbul edir, bəyan edir və öhdəsinə götürür. ALICI; O, İlkin Məlumatı elektron şəkildə təsdiqlədiyini və məsafədən alqı-satqı müqaviləsi bağlanmazdan əvvəl SATICI tərəfindən ALICIya veriləcək ünvanı, sifariş edilən məhsulların əsas xüsusiyyətlərini, qiymətini aldığını qəbul edir, bəyan edir və öhdəlik götürür. vergilər daxil olmaqla məhsullar, ödəniş və çatdırılma məlumatları dəqiq və tam şəkildə. .

9.2. Müqavilə predmeti olan hər bir məhsul ALICI və ya ALICI tərəfindən göstərilən ünvanda ALICI-nın yaşayış yerinin məsafəsindən asılı olaraq internet saytında ilkin məlumat bölməsində göstərilən müddət ərzində şəxs və/və ya təşkilata təhvil verilir. qanuni müddəti 30 gündən çox deyil. Bu müddət ərzində məhsul ALICIya çatdırıla bilməzsə, ALICI müqaviləni ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır.

9.3. SATICI müqavilədə nəzərdə tutulmuş məhsulu tam şəkildə, sifarişdə göstərilən keyfiyyətlərə uyğun və zəmanət sənədləri, varsa istifadəçi təlimatları və iş üçün tələb olunan məlumat və sənədlərlə, hər hansı bir qüsursuz olaraq, hər hansı bir qüsursuz şəkildə təhvil verməyi öhdəsinə götürür. qanuni qaydalara və standartlara uyğun olaraq.